گهگـــــــاهی

دلتنگم.

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگتر از همه دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

وحسرتها را می شمارم

و باختن ها را و صدای شکستن ها را ...

نمی دانم من کدام امید را نا امید کرده ام

و کدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم که اینچنین دلتنگم؟
دلتنگم دلتنگ

[ ۱۳٩٢/۱/٢٦ ] [ ٦:٤٦ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]