.....

خــدآیـآ !
ایــ ن همــ ه آدمـ!
مــ ن خـیلی شــکننده تــَر از اـین حـــرفآ هستــــم کـــ ه 
بتونمـ بـــرآیِ آدم هــآیِ تـــو 

بـــآزیچـه بــــآشمــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ

 

.

.

.

خیـــــــــرهـــــ بـــِهـ مَـــــردُمـــــــــ


                                         نِشـــــَســــتهـــ اَمـــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ


 


 تَنهــــــــــآیِ تَنهـــــــــــا . . . . . . . 


          نَهـــــــ کَسیـــــــ حالَمـــــ رآ میــــــ پُرسَـــــد


 


                     نَهـــــــ کَسِـــیـــــ هَوآ یَــــمــــــــــــ  رآ دآرد . . .


 


     عیــــــبیـــــ نَدآرد . . !!


 


 


                سآلـــهآســـتـــــ بــِهــ ایــن زِنــدِگـیـــــــــ عــــآدتـــــــــ کـــــــَرده اَم!

 

.....

 

 

هــے تـــــــو . . .


                بآ خود چہ فڪر ڪرבهــ ایے . . . !؟


ایـטּ مَنم ڪہ شڪستـہ اَم !


           ایـטּ مَنم ڪہ زیر بآرآטּ مآنـבه اَم !


                              ایـטּ مَنم ڪہ خستہ اَم !


                                             בیگَر اِבـسآسے نـבآرم . . .


                                                          خنـבه و گریہ برآیَم مَعنآ نـבاَرב !


 


                      مآننـב شیشہ شڪستنَم آسآטּ بــوב !


                                                          وَلے دیگَــر بہ مَــن دَست نَزَن !!


 


 


                                این بآر زَخمے ات خوآهَم ڪرد . . .

 
[ ۱۳٩۳/۱/۳ ] [ ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]