×درد×دلـــــم×

همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی. . .
وای از اون روزی که خودش بشه درد دلت. . .(!)

××

من عاشِقِ |دخترونگی| های قشنگم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــی...

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونــــــــــه ...

سـت کــردن تــاپ و دامنـــا ...

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگ

عشـــــق یعنی
حتــــی از راه دور هم
وقتی بهش فکـــــــر میکنی...
دلــــــــت قرص بشه که
اون عشــــــق و تکیــــه گاهِ دلِت

تحمل نداره نباشی....
دلی که تو تنها خداشی

(عاشغ شدم فک کنم)

:د ی ی ی ی  ی ی ی ی

پیام بازرگانی بود

ولی فک کنم دارم میشم

[ ۱۳٩۳/٤/۱٢ ] [ ٩:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]