تا آخر عمرت هم اگر تنها ماندی مهم نیست،نگذار به جایی برسی که در آغوش دیگری با یاد کس دیگری بخوابی!!! 

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,

چه کسی میگوید:که گرانی شده است؟دوره ی ارزانیست!

دل ربودن ارزان،

دل شکستن ارزان،

دوستی ارزان است دشمنیها ارزان،

آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ ازهمه چیز ارزان تر،

قیمت عشق چقدر کم شده است کمتر از آب روان و چه تخفیف بزرگی خورده قیمت هر انسان

!!!!!!!!!!

نظر یادت نره ها?

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ

وقتی گلدون خونمون شکست،پدرم گفت:قسمت بود.

مادرم گفت:حیف شد

خواهرم گفت:قشنگ بود

داداشم گفت:کاشکی دوتا بود..اما

وقتی دل من شکست،کسی حتی به فکرشم نبود

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,

 

[ ۱۳٩٢/۳/۱۸ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]