"هــــر صــــبح "

هــــر صــــبح مــــادرم میــــ گــــوید

بــــاز که د یشــــب آب دهــــانت بالشــــت را خــــیس کــــرده!

مــــن لبــــخند میــــزنم و خــــوشحــــالم کــــ هــــنوز از گــــریه هــــای

شــــبانهــــ ام بیــــ خــــــــبــرند...

 

[ ۱۳٩٢/۱/٢٤ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مریم ] [ نظرات () ]