* ﭘﯿﮏ اول ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ:ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ!!!

* ﭘﯿﮏ دوم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﺎﻡ ﻭﺑﺎﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ.

* ﭘﯿﮏ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ...

* ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﺷﺪ !!!

* ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎمون ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﻤونه!

* ﭘﯿﮏ ﺷﯿﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ , ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺟﺰ
ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯼ ﻏﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻧﺸﻮﻥ , ﻧﺪﺍﺭﻥ ...

* ﭘﯿﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻣﺮﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﻢ ﺗﺎﻭﺍﻧﺸﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻩ . ﺣﺮﻑ ﺍﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎﺷﻪ.
ﺭﻭﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺩﺍﺵ ، ﺳﻼﻡ ﺯﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ.

*پیک هشتم به سلامتی
به سلامتیه دختری که سره سفره عقدش بجای گفتن با اجازه بزرگترا... گفت: با اجازه عشقی که نذاشتین بهش برسم...!

 

ﺑـِﺒـِﻴـﻦ ﻣـﮯ ﺧﻮﺁﮮ ﺑِﺮﮮ
ﺑــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﻭ
ﺩﻳﮕـﮧْ ﻫـِﮯ ﺯﺭ ﻧـَﺰَﻥ ﮐـﮧْ ﻣـُـﻮﺁﻇـﺐ ِ ﺧـُـﻮﺩِﺕ
ﺑـﺂﺵ ،
ﺧـﻮﺷﺒَﺨﺖ ﺑِﺸﮯ ﻭ ﺍﻳـﻦ چرﺕ ﻭ ﭘــِــــﺮﺗﻬﺂﺁﺁﺁﺁ
ﻭﻗﺘﮯ ﺭَﻓﺘﮯ ﺩﻳﮕـﮧْ ﺍﻳﻦ ﭼﻴــــﺰﺁﺁﺁ ﺑـِﻬﺖ ﻣــَـﺮﺑــﻮﻁ
ﻧﻴﺴـــﺖ ~...

/ 18 نظر / 89 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صاراد چت

سلام عزيز دوست خوبم شما رو با افتخار فراوان به چت روم سالم و شاد و صميمي صاراد چت دعوت ميكنم از شما دوست عزيز با حضورتون حمايت از اين چت روم رو تقاضا دارم دعوت من رو بپزيريد و دوستان صاراد رو خوشحال كنيد. با تشكر مديريت صارادچت

saba

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است روز آمده، تاج لاله بر سر زده است با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت زافق سر زده است دهه فجرمبارک

دریا و محمد

سلام دوست عزیز وب قشنگی داری تبادل لینک کنیم؟

بازاریابان موفق

مریم جان سلام , از ما به مبلغ دلخواه (از 11000 تا یک میلیون تومان) خرید کنید.عضوبازاریابان ما شوید و با معرفی هر 2 مشتری 450 هزار تومان ظرف چند روز درامد کسب کنید(20 مشتری 4میلیون و 500 هزارتومان ظرف 10 الی 15 روز ). مستقیم و بی واسطه و بمحض خرید کردن مشتریتان , پورسانتتان توسط همان مشتری بحسابتان واریز میشود . این اطلاعیه را به نمایش بگذارید و تا مورد استفاده همگان قرار گیرد , بخل و حسادت نورزید که خداوند حسودان را دوست ندارد و از روزی زمینیشان میکاهد . در http://ganjinehgold.ir این اطلاعیه را حداقل برای 5 نفر بفرستید , مخصوصا انانیکه این درامد میتواند تاثیر شگرفی بر روند زندگیشان داشته باشد . یادتان باشد که ما همگی دستهای خداییم برای یاری رساندن و خداوند یاری دهندگان را پاداشی عظیم میدهد و هیچگاه مدیون مخلوق خود نخواهد شد . اجر پاداشتان با خدای رحمان . و اوست ناظر بر اعمالمان

بازاریابان موفق

مریم جان سلام , از ما به مبلغ دلخواه (از 11000 تا یک میلیون تومان) خرید کنید.عضوبازاریابان ما شوید و با معرفی هر 2 مشتری 450 هزار تومان ظرف چند روز درامد کسب کنید(20 مشتری 4میلیون و 500 هزارتومان ظرف 10 الی 15 روز ). مستقیم و بی واسطه و بمحض خرید کردن مشتریتان , پورسانتتان توسط همان مشتری بحسابتان واریز میشود . این اطلاعیه را به نمایش بگذارید و تا مورد استفاده همگان قرار گیرد , بخل و حسادت نورزید که خداوند حسودان را دوست ندارد و از روزی زمینیشان میکاهد . در http://ganjinehgold.ir این اطلاعیه را حداقل برای 5 نفر بفرستید , مخصوصا انانیکه این درامد میتواند تاثیر شگرفی بر روند زندگیشان داشته باشد . یادتان باشد که ما همگی دستهای خداییم برای یاری رساندن و خداوند یاری دهندگان را پاداشی عظیم میدهد و هیچگاه مدیون مخلوق خود نخواهد شد . اجر پاداشتان با خدای رحمان . و اوست ناظر بر اعمالمان

saba

فاطمه اكتفا به نامش نكنيد نشناخته توصيف مقامش نكنيد هر كس که در او محبت زهرا نيست علامه اگر هست سلامش نكنيد

علی

سلام خواهر عزیزم*خوبی گلم؟؟ منو یادت میاد؟ خیلی وقته از هم خبری نداریم بیا وبم منتظر نظرتم *************** بیچاره مترسک سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد آری ، پاداش وفاداری جز این نیست ******************** تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد می‌خواهم فراموش‌ات کنم اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود ******* ادرس قبلی وبم: http://gooldownload.persianblog.ir

reyhane

salam webet ghashange ba tabadole link movafegh boodi khabaram kon