•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

گفتــم: دوستــت دارمـ ـ
عاشــقتمـ ـ
میمیــرم بــراتــ ـ
و تــ ــو با لبـ ـخند گفتـ ـی "مـ ـزه نـ ـریــز..."
بـ ـایــد میدونستـ ــم...
مـ ـزه عــشقـ ـم دلتـ ـو زده بــود

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

امروز جلوی آینه سه تار موی سفید توی کله ام پیدا کردم
اولی اینجا
دومی اونجا
و سومی همان جایی که یک بار انگشتت را فشار دادی گفتی :
"من عاشقتم اینو تو مغزت فرو کن"

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

انـقـבر مـرآ سـرב ڪـرב ...

از عـشـق ... از פֿــפּבش ...

ڪـﮧ بـﮧ جـآﮯ دلبستـטּ ، یـخ بـستـم ؛

آهــآی ؟

روی اِحـسـآسـم پــآ نـگــُـذآرید لـیـز مـیـפֿـــפּرید !

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

گـــَـــــر دیوانگی نـیـسـت پَس چیست ؟؟؟


وقتی در این دُنیای بـه این بزرگــــی . .


دلت فقط هـــــَـــــوای یک نفر را میڪُند

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

 حالا که رفته ای
ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز ؟
مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم ؟
خدا یادش رفته است مرا بکشــــد
یا تــــــو قرار است برگردی ؟

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
نسترن

سلام مریم جون..... عالیییییییییه‘هم قالبت هم مطلب هات![ماچ] راسسسسسسسسسسسسسستی... به من سربزن...[چشمک]

نسترن . م

[گل] ببخش مرا كه در نبودنت زنده ام هنوز