*
بی دلیل برای خودم…
ماهها از ندیدنت گریه کردم…
هفته ها از نشنیدنت صدایت گریه کردم…
روزها از نبوئیدن عطرت گریه کردم…
ساعتها از لمس نکردن دستانت گریه کردم…
دقیقه ها چشم به راهت نشستم و گریه کردم…
و حالا که آمده ای دیگر چشمانم سوی دیدنت را ندارد!!!
*

/ 3 نظر / 6 بازدید
امید

گفتی زخاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم [گل]

نسترن

عالییییییییییییییییییییییییییییییییی! بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیست! یدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه! بوســـــــــــــــــــــــــــــــــ!

رویا

سلام عزیزم خوبم فدات شم تو خوبی؟ با کمال میل لینکت کردم تو هم منو بلینک[لبخند]