به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر می میرم . .

 . . . . . باورم نمی شد . . . . فقط برای یک امتحان ساده به

 او گفتم بمیر . . . ! سالهاست که در تنهایی پژمرده ام کاش

 امتحانش نمی کردم!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید