تورو حس میکنم هرجا توی هر گوشه از دنیام
تورو میشناسم از عطرت که می پیچه توی رویام
دل من روشنه نورت یه روز می گیره دنیامو
میاد اون روز که می بینم توی بیداری رویامو
تورو تو گریه ها خواستم ، تورو از هر دعا خواستم
از اونی که دوسِت داره ، تورو من از خدا خواستم

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
وحید

وای خاک عالم این لهو و لعبات چیه؟[شوخی][شوخی][شوخی]

سام

خیلی خوبه ولی در واقعیت من و تو الکیه