من اومدم

سلام بر برو بچ مهرفون خودم...

دلم براتون خیلی تنگ شده بود

خوشحالم که تو این مدت بیادم بودین

 

خیلییییییییی دوستون دارم...بــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

........

تواین چن روزی که نبودم بیش از حد ممکن بهم خوش گذشت...امروزم دیگه خیلییییییییییییی خوشحالم .... هم بخاطر این که اومدم پیش شما و هم بخاطر اینکه 14 آذر یعنی روز پنجشنبه با مدرسه میریم بسمت جنوب ایران اهــــــــــــــــــــــواز  ....

 

********

بارش عزیزم بخاطر عزیز رفتت متاسفم ....

ایشالا غم آخرت باشه... خیلی ناراحت شدم ... بی مادر سخته ولی از خدا میخوام بهت صبر بده

**************

 

با

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمد حامد

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت نام کوچکی تا به جانش می خواندی تا به مهر آوازش می دادی همچو مرگ که نام کوچک زندگی ست... احمد شاملو