/ 9 نظر / 24 بازدید
علی فلسفی

زندگی یعنی: بخند هرچند که غمگینی، ببخش هرچند که مسکینی، فراموش کن هر چند که دلگیری. اینگونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!

سهیل

خووووب بوووود[گل][گل][گل][گل]

علی

دوست من زیبا بود اما چرا هر دقیقه اسم وبتو عوض میکنی[سوال]

علی

دوست من زیبا بود اما چرا هر دقیقه اسم وبتو عوض میکنی[سوال]

robit

اینجاکه دنیا اسمشه غربت نشینی رسمشه دنیا یه روز خودکشیه یه روز پر دلخوشیه اما برای من فقط یه تابلو نقاشیه تابلوی نقاشیتون رنگارنگ از شادی[گل] زیبا بود

مژده

بابا اینکاره![نیشخند]