1

/ 4 نظر / 6 بازدید
وحید

البته همیشه هم اینجوری نی استثنی توش پیدا میشه من داداشم آشپذیش عالیه رانندگیش در حد شوماخر[لبخند]

وحید

یکی از بهترین تفریحات آقایون تماشای پارک دوبل خانوماست[زبان]