آخرین بـاری کـه از تـه دل

بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم

گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . .

از آن روز

بـه احـتـرامـت

چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم

کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود

رفـــــتـــــه ای …

....

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است!

باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند....!

......

 ........

........

........

/ 2 نظر / 6 بازدید
asal

[قلب][دست][دست]

وحید

نمیدونم اگه یکم پایینتر برم چه عکسایی خواهم دید مرسی عزیز قشنگ بود[شرمنده][شرمنده][شرمنده]