دروغ گو!!!

سلامتـــــــی اونایــــــــی کــــــــه بــــــــــــد مـــــــــــا رو گفتــــــــــن 
و ما خوبیـــــــشون رو گفتیم
در حـــــــــالی کـــــــــــه جفتــــــــــــمـون دروغ گفتــــــــــیم... !!!

/ 9 نظر / 31 بازدید
مهدی

وقتی ه تنهای تنها میشوی ، وقتی در دست همانها که پشتوانه و پشتگرمی محسوبشان میکردیف خنجر میبینی. یک ملجا و امید و پناهگاه می ماند که هیچ حادثه ای نمی تواند او را از تو بگیرد . او حتی در مقابل بدی های تو خوبی می آورد. حتما دانسته ای که او کیست. پس چرا در انتها به او برسی ؟ از او آغاز کن

saba

روز دختر مبارک امیدوارم مثل حنا با مسولیت مثه کزت صبور مثه ممول مهربون مثه جودی شاد و سر زنده و مثل سیندرلا خوشبخت باشی !

saba

در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید از او بهتر باشید و آن کسی نیست جز گذشته ی خودتان !

saba

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ

saba

پیشایش در باغ ولایت گل خوشبوست رضا / سروچمن گلشن مینوست رضا نومید مشو زدرگه احسانش / زیرا به جهان ضامن اهوست رضا میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت[گل]

saba

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند ، پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است . . . ؟

پری

دیگه از این صادقانه تر ؟[خنده]