من مانند هم سن و سال های خودم نیستم که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده …
من تنها یک آرزو دارم و آن این است که شبی بخوابم و دیگر بلند نشوم
تا نشنوم
تا نبینم
تا نشکنم
تا هر روز چندین بار نمیرم …

/ 4 نظر / 13 بازدید
مازیار

من با دو کلام، دو حرف، دو گونه راز، گفتگوی عشق را زمزمه میکنم، حرفی ساده برای شما...

وحید

دلا خو کن به تنهایی که ار تن ها بلا خیزد [گل][گل][گل][گل][گل]

مازیار

لینک شدی خانومی...: عاشقانه های من